درباره ما

درباره ما

دندانپزشکی با لیزر یک روش درمانی جدید می توان انواع بیماری های لثه و مشکلات دندان را درمان کرد. متخصصان ما در دندانپزشکی مدرن از لیزر بافت نرم دایود برای درمان مشکلات مختلف دهان و دندان استفاده می کنند.
امروزه لیزر ها در دندانپزشکی یک روش درمانی بدون درد را در اختیار دندانپزشکان قرار داده اند که از طریق آن امکان از بین بردن باکتری های خطرناک دهان و چرک وجود دارد و به این ترتیب می توان دندان هایی را درمان کرد که در صورت استفاده از روش های درمانی استاندارد مورد استفاده برای بیماری پریودنتال قابل درمان نبودند.

کلینیک در یک نگاه

دندانپزشکی با لیزر

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

ایمپلنت

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

جراحی لثه

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

بخش اطفال

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

کامپوزیت

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.